PRIVATLEKTIONER:
Enskilda lektioner med inriktning på ett specifikt moment, exempelvis; sving, närspel, puttning etc.
25 min     1 person     450:-
50 min     1 person     800:-

PRIVATPAKET –  SMALL
3×40 minuter och Kinexitmedlemskap i två månader
 
Pris 2195:-
Vårt minsta paket är utformat för elever som önskar en snabb och funktionellt användbar analys av sitt spel, svingteknik och fysiska förmåga. Kopplingen däremellan ger oss en god grund för en enklare men givetvis helt individuellt utformad utvecklingsplan. Vid första träningstillfället gör vi tillsammans en screening av elevens rörlighet och koordinationsförmåga. Golfsvingen filmas i kombination med att viktiga mätvärden från Trackman definieras. De två efterföljande 40-minuterspassen utformas sedan med en inriktning och innehåll baserat på det första analyspasset och elevens egna önskemål.

PRIVATPAKET –  MEDIUM
5×40 minuter samt Kinexitmedlemskap i tre månader
 
Pris 3395:-
Detta paket riktar sig till elever som önskar en lite djupare analys av sitt golfspel och en mer kontinuerlig återkoppling efter den inledande analysen av svingteknik, utrustning och fysisk förmåga. De efterföljande individuellt utformade träningspassen kopplar vi till elevens svingteknik, specifika spelmoment samt områden som leder till ett tryggare spel och förbättrad score. Efter varje enskilt 40-minuterspass får eleven en sammanfattning som sedan utvecklar grunden för hur nästkommande pass och innehåll planeras. Eleven får också konkreta tips och råd för hur den enskilda träningen mellan varje 40-minuterspass bäst ska bedrivas. Vi kallar denna del Att träna på att träna vilket snabbt skapar lätta och funktionella verktyg för att skapa goda vanor och rutiner.
 
PRIVATPAKET –  LARGE
7×40 minuter, 9-håls spelpass, Kinexitmedlemskap i fem månader
 
Pris 5995:-
Det största av våra paket är ett mer omfattande utvecklingsupplägg som riktar sig till elever med en stark ambition och spänner därför också över en längre tidsaxel, med fler uppföljningspass. Vi gör här precis som i paketen Small och Medium en inledande analys av elevens svingteknik och fysiska förmåga. Informationen från svinganalysen och den fysiska screeningen sätter därefter grunden till hur vi tillsammans med eleven formar en helt individanpassad utvecklingsplan. Den löpande feedbacken efter varje enskilt 40-minuterspass kombinerar för eleven prioriterade förbättringsområden med konkreta tips och råd för hur den egna teknik– och fysträningen mellan de inplanerade gemensamma träningspassen ska bedrivas.
Ett avslutande 40-minuterspass blir sedan målgången för den progressionsresa som skett hos eleven med en återscreening av den fysiska förmågan kopplat till påvisbara och konkreta mätvärden och teknikförbättringar som skett i elevens golfsving. Eleven väljer sedan efter detta att antingen under en tid fortsätta med sin träning på egen hand eller koppla på ett nytt och helt individuellt upplägg för fortsatt handledd träning.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.